• 13669019536
  • 69827200@qq.com

医技预约特点

医技预约特点

1.        一站式预约。
2.        以自动预约为主,其他多种预约方式为辅,提高效率,减少等待。
3.        检查自动合并与冲突检查。
4.        根据检查项目项目)自动计算检查耗时。
5.        根据设备排班及智能化算法自动安排检查设备和检查时间。
6.        支持多医院,多分区,多科室。
7.        插件式程序设计,以插件的方式扩充功能。
8.        平台式设计,扩展方便,可二次开发。

ebon